Agentura Majestic | Kreativní myšlení pro učitele

Agentura Majestic

Doučování, výuka jazyků, semináře ...
Facebook Twitter Google+

Kreativní myšlení pro učitele

Kreativita usnadňuje zapamatování, lepší a efektivnější učení. Seminář je akreditovaný MŠMT.

Program: Definice a obsah tvořivého myšlení.
Rozvoj kreativních schopností.
Kreativní techniky v praxi.
Proč tvořivé myšlení ve ŠVP.
Myšlenkové dovednosti – analytické, formální a kritické myšlení
Expertní myšlení
Hry pro tvořivé myšlení
Podmínky rozvoje tvořivosti
Test kreativních schopností

Rozsah: 4 hodiny
Cena: 520,- Kč